• Contact Number: (033) 264 2500
  • 19 Apr
    2024

🎉HALALA ECONOMIC DEVELOPMENT KUSHO UMCWANINGI MABHUKU JIKELELE 🎉

  • Home
  • News Articles
  • 🎉HALALA ECONOMIC DEVELOPMENT KUSHO UMCWANINGI MABHUKU JIKELELE 🎉


  • 19 Oct 2023

🎉HALALA ECONOMIC DEVELOPMENT KUSHO UMCWANINGI MABHUKU JIKELELE 🎉

The Department of Economic Development, Tourism and Environmental Affairs and 09 of its entities led by MEC Siboniso Duma received awards from the KwaZulu-Natal Business Unit Leader for the Auditor-General.
The awards received are for the Clean Audit outcomes acquired in the 2022/23 Financial Year.
UMncwaningi maBhuku Jikelele uthulele loMnyango ohholwa nguNgqongqoshe uDuma isigqoko ngomsebenzi omuhle owenzile enyakeni ka 2022/23 ngokusebenzisa izimali ngendlela eqotho.